υπολογίστε το κέρδος
από την αντικατάσταση των λαμπτήρων σας με LED

Υπάρχοντες Λαμπτήρες

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

WATT ΑΝΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

Σύνολο Watt
Watt / ημέρα
Τιμή Κιλοβατώρας 0,15 €
Μηνιαία Κατανάλωση

Νέοι Λαμπτήρες LED

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

WATT ΑΝΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

Σύνολο Watt
Watt / ημέρα
Τιμή Κιλοβατώρας 0,15 €
Μηνιαία Κατανάλωση

Ετήσια εξοικονόμηση

Ετήσια Κατανάλωση υπάρχοντων λαμπτήρων
Ετήσια Κατανάλωση νέων λαμπτήρων LED
Ετήσιο Κέρδος